Huisartsen-Hedel

Huisartsen: Mw. A.E.M. van Eijkeren-Reith
                Dhr. A.G.M. van Doornmalen
 
Dreef 1
5321 GM Hedel
 
tel.: 073-5991350
spoed:073-5991350
fax:073-5994313
internet:
http://www.huisartsenhedel.praktijkinfo.nl
 
 
PRAKTIJKTIJDEN
De praktijk is geopend op:
Maandag van 8.00-17.00 uur.
Dinsdag van 8.00-12.00 uur.
Woensdag van 8.00-17.00 uur.
Donderdag van 8.00-12.00 uur.
Vrijdag van 8.00-17.00 uur.

Dkt.van Doornmalen is aanwezig op alle bovengenoemde tijden met uitzondering van de maandagmiddag.

Dkt.van Eijkeren-Reith is aanwezig op maandagmiddag  woensdagmorgen en vrijdagmorgen.
Tijdens de overige uren heeft altijd één van de huisartsen uit de waarneemgroep dienst uitsluitend voor spoedgevallen.

 
PRAKTIJKNUMMER 073-5991350
Via het praktijknummer krijgt u een keuzemenu.
Voor SPOED kies een 1.
Voor inspreken van een herhaalrecept kies 2.
Voor contact met de praktijkassistente kies 3.
Met haar maakt u afspraken en kunt u o.a. met korte vragen terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.
Maakt u gebruik van de vaste opbeltijden:
8.00-10.00uur afspraken en aanvragen huisbezoeken.
 
SPREEKUUR
Van maandag tot en met vrijdag is er een inloopspreekuur van 8.30-9.00uur.
Dit spreekuur kunt u zonder afspraak bezoeken. Het spreekuur is bedoeld voor problemen die weinig tijd en onderzoeken vergen. U dient zich van te voren bij de assistente te melden.
 
AFSPRAKEN
Er is een afspraakspreekuur van 9.30 tot 11.30u elke dag en op maandagmiddag van 14.30-16.00uur.
Als u voor 9.30uur een afspraak maakt, kunt u meestal dezelfde dag nog terecht.
 
MEER TIJD
Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt of dat er een klein-chirurgische ingreep dient te gebeuren dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda.
 
AFZEGGEN
Belt u de assistente tijdig wanneer een eerdere gemaakte afspraak niet door kan gaan.
 
HUISBEZOEK
Aan het eind van de ochtend en begin van de middag worden de aangevraagde huisbezoeken gedaan. Als u voor 10.00uur een huisbezoek aanvraagt kan die nog dezelfde dag gemaakt worden.
Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk ,beter om naar de praktijk te komen.
 
EHBO
Voor eerste hulp (open wonden,kneuzingen, verbranding etc.) kunt u altijd direct
terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen , houdt de huisarts rekening met uw komst. Buiten kantooruren en tijdens de diensten altijd eerst bellen, de huisarts is niet steeds in de praktijk aanwezig.
 
PRAKTIJKASSISTENTEN
Bij de assistenten kunt u met veel praktische vragen terecht. Met hen maakt u de afspraken.
Tevens kunt u bij hen terecht voor:
-verbinden van wonden
-verwijderen van hechtingen
-uitspuiten van oren
-aanstippen van wratjes met vloeibare stikstof
-meten van de bloeddruk
-urine onderzoek
-informatiefolders over allerlei onderwerpen

In de praktijk is een praktijkondersteuner werkzaam. Zij begeleidt mensen met een chronische ziekte. Na elk spreekuur overlegt zij met de huisarts. Zij houdt spreekuur op maandagmiddag, dinsdag- en donderdagochtend.

RECEPT
Herhaalrecepten kunnen 24 uur per dag telefonisch ingesproken worden. Dit gaat via het praktijknummer 0735991350 en dan kiezen voor toets 2.
Ook kunt u de oude verpakkingen bij de assistente afgeven. Recepten die voor 12.00u zijn aangevraagd, kunt u dezelfde dag tussen 16.30 en 17.30uur in Hedel (praktijkgebouw) ophalen.
 
DIENST EN WAARNEEMREGELING
De zorg buiten de praktijktijden (dus na 17.00uur tot 8.00uur de volgende ochtend , in het weekend en op feestdagen) wordt verzorgd door de huisartsenpost HOV te 's-Hertogenbosch en Zaltbommel. Telefoon:0900-8860. S' Avonds en in het weekend, ook overdag wordt u geholpen op de huisartsenpost aan de van Heemstraweg West 11A in Zaltbommel. s' Nachts is de post in Zaltbommel gesloten en wordt de dienst overgenomen door de post aan de Rijnstraat 4 te 's-Hertogenbosch.

De zorg op dinsdag- en donderdagmiddag wordt verzorgd door een van de huisartsen van de waarneemgroep. Via ons praktijknummer wordt u doorgeschakeld naar de dienstdoende huisarts .

HUISARTSEN UIT DE WAARNEEMGROEP
Dokt. A.Vereecken
Hoge Heiligenweg 2
Ammerzoden.
tel.: 073-5991833
 
Dokt. B.Plas
Voorstraat 34
Ammerzoden
tel.: 073-5993703
 
KLACHTENREGELING
Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling of bejegening een van ons, een van de assistenten of een waarnemend arts. Wij stellen het op prijs als u dit met een van ons bespreekt, zodat wij een oplossing kunnen zoeken of verbeteringen kunnen aanbrengen. Als u het bezwaarlijk vindt om de klachten met een van ons te bespreken, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland  Postbus 8018  5601 KA Eindhoven  tel.: 040-2122780