Huisartsenpraktijk de Emmahof

Huisartsen: Mw.  A.W.P.M van der Velden
                  Dhr. H.A. Breeuwsma
 
Emmastraat 4
5308 KT Aalst
 
tel.:0418-671654
spoed:0418-671654 toets "1"
fax:0418-671965
 
Praktijkinformatie:
 
 
PRAKTIJKTIJDEN
De praktijk is op alle werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.
De apotheek is geopend van 8.00-10.00 uur voor inleveren van (herhaal)recepten.
Afhalen medicijnen tussen 16.00-17.00 uur.
 
TELEFOONNUMMERS
Praktijk overdag
0418-671654
Voor het maken van afspraken, aanvragen van visites en (herhaal)- recepten.

Spoed overdag
0418-671654 toets 1 
Indien dringend medische hulp nodig, als de gewone praktijklijn bezet is. Dus alleen bij spoed!

Fax
0418-671965
U kunt ook per fax (herhaal)- recepten bestellen.

Dokterstelefoon
 0900-8860
 Buiten de praktijkuren, dus na 17.00uur en in de weekenden moet u voor medische hulp dit nummer bellen. U wordt dan te woord gestaan door een gediplomeerd assistente, die bevoegd is adviezen te geven en u zonodig naar het spreekuur verwijst of direct de dienstdoende arts oproept.

SPREEKUUR
U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken. Indien u dezelfde dag nog wilt komen, maak dan een afspraak tussen 8.00-10.00 uur. Een consult duurt gemiddeld 8 tot 10 minuten. Indien u meerdere klachten heeft en/of meer tijd denkt nodig te hebben, kan de assistente in overleg met u meer tijd reserveren. Indien beide artsen aanwezig zijn, kunt u uw voorkeur uitspreken voor één van hen.
 
TELEFONISCH SPREEKUUR
Voor korte vragen , adviezen en uitslagen kunt u terug gebeld worden  tussen 12.30 en 13.30 uur
 
HUISBEZOEK
Indien u vůůr 12.00 uur een visite aanvraagt, wordt u dezelfde dag bezocht. Bij spoedgevallen zal uiteraard onmiddellijk actie worden ondernomen.

UW HUISARTSEN 
In onze visie heeft u twee huisartsen. Uiteraard kunt u uw voorkeur uitspreken voor één van beiden, waarmee zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. We zijn gewend na afloop van het spreekuur alles te bespreken, zodat we beiden op de hoogte zijn van de problemen. Tevens zijn we gewend chronisch zieken samen te begeleiden. Eveneens doen we beiden bevallingen, waarbij we ernaar zullen streven, de zwangeren samen te controleren en de bevallingen zoveel mogelijk onder onze verantwoording te laten plaatsvinden. Door dit beleid is er een hoge mate van continuÔteit.

APOTHEEK
De praktijk is apotheekhoudend. Tijdens de spreekuren krijgt u voorgeschreven medicatie zoveel mogelijk mee. Wij vragen u de lege medicijnverpakkingen, voorzien van etiket in de mand te deponeren. PatiŽnten buiten Aalst kunnen telefonisch of per fax bestellen. Recepten besteld tussen 8.00-10.00 uur kunt u dezelfde dag tussen 16.00-17.00 uur ophalen. Bestellingen na deze tijd, staan de volgende dag tussen 16.00-17.00 uur voor u klaar.

Geneesmiddelen
Geneesmiddelen die worden voorgeschreven zijn in samenstelling en sterkte op de patiŽnt afgestemd.
Gebruik nooit medicijnen van iemand anders!
Bewaar geneesmiddelen bij voorkeur op een donkere, droge en koele plaats. Een slaapkamer voldoet doorgaans aan deze eisen. Bewaar medicijnen niet in de badkamer en houdt ze ten alle tijden buiten bereik van kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem, dat uw medicatie bewaakt op werking en wisselwerking.