Huisartsenpraktijk de Peperstoep

Huisartsen: Mw. I.L.L. van Sluisveld
                Mw. A.F. Batterink
 
Ridderhof 5
5311 CM Gameren
 
tel.:0418-561565
spoed: 0418-561250
fax: 0418-561964
 
 
Voor meer info:
http://www.peperstoep.nl
 
 
Het praktijknummer is voor alle niet spoedeisende zaken op werkdagen, zoals afspraken, telefonisch spreekuur en informatie.
Het spoednummer is voor spoedeisende hulp overdag. Gebruikt u de spoedlijn alléén voor spoedgevallen, ook als de praktijklijn overdag druk bezet is.
Op de receptenlijn kunt u 24 uur per dag verzoeken voor herhaalrecepten inspreken. Deze lijn wordt op alle werkdagen afgeluisterd. Als u uw naam, geboortedatum en het betreffende geneesmiddel met de gebruikte dosering inspreekt, wordt het recept hiervoor naar de apotheek gestuurd, zodat u het de volgende dag kunt halen.
Huisartsenpost HOV is bereikbaar voor alle vragen die niet kunnen wachten tot de volgende openingstijd van de praktijk.
U krijgt een assistente aan de lijn, die uw gegevens vraagt en welke hulp u nodig heeft. Zij geeft adviezen en maakt indien nodig een afspraak voor consult op de huisartsenpost in Zaltbommel of tussen 23.00 en 8.00 uur in Den Bosch. Ook kan zij een afspraak maken voor een huisbezoek (zie aparte folder).

Openingstijden
De praktijk is geopend maandag tot en met woensdag en vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur en op donderdag van 8.00 tot 13.00 uur. Op donderdagmiddag is de praktijk gesloten.Uitsluitend voor spoedgevallen is dokter J.C. van den Dool, huisarts te Nederhemert, bereikbaar. Het telefoonnummer is 0418-552452.

Spreekuren
Dagelijks wordt spreekuur gehouden op afspraak.
U kunt bellen om afspraken te maken tussen 8.00-9.00 en op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ook tussen 13.30-14.00 uur.
Bij het maken van afspraken vraagt de assistente u waarover het gaat. Zo kan een betere inschatting gemaakt worden hoeveel tijd er voor uw vraag uitgetrokken moet worden. De standaard consulttijd is 10 minuten.
Heeft u 2 of meer medische problemen of voorziet u van tevoren dat een gesprek langer dan 10 minuten zal duren, dan wordt 20 minuten gereserveerd.

Telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur loopt eveneens op afspraak. Om een terugbelafspraak te maken kunt u bellen tussen 8.00-9.00.
De arts zal u dan terugbellen tussen 12.00-13.00.
U kunt tussen 9.00 en 9.30u bij de assistente informeren of uitslagen van laboratorium- of rontgenonderzoek al bekend zijn. Uitslagen van urineonderzoek of uitstrijkjes kunnen in veel gevallen door de assistente worden meegedeeld. Bloed- en rontgenuitslagen moeten eerst door de arts beoordeeld zijn.

Bezoek aan huis
Indien u dit vůůr 9.00 uur aanvraagt wordt dezelfde dag een huisbezoek afgelegd. Als u vindt dat de hulp met spoed verleend moet worden, wordt u doorverbonden met de huisarts. Deze bespreekt met u wanneer de visite wordt afgelegd.


Laboratorium
Beperkt bloedonderzoek en het meeste urineonderzoek gebeurt in de praktijk. Urine moet zo spoedig mogelijk na het lozen onderzocht worden. Brengt u dit voor 9.00 uur bij de assistente.


Herhaalmedicatie
Herhaalmedicatie die voor 9.30 uur wordt aangevraagd, kan de volgende werkdag bij het apotheek servicepunt worden afgehaald. Gebruik voor het aanvragen van herhaalrecepten zoveel mogelijk de receptenlijn (zie bovenstaand).

De huisartsen
Alle patiŽnten zijn ingeschreven bij beide huisartsen. Dit geeft u de mogelijkheid om per afspraak uw voorkeur voor een van beide artsen uit te spreken. Indien mogelijk wordt deze gehonoreerd. Wel vinden wij het belangrijk dat u voor eenzelfde klacht of probleem zoveel mogelijk door dezelfde arts wordt behandeld.
Dokter Batterink werkt op alle dagen behalve woensdag, dokter Van Sluisveld werkt op alle dagen behalve donderdag.

Assistentie
Er zijn vier praktijkassistentes bij toerbeurt aanwezig op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur . Zij maken de afspraken voor het spreekuur en behandelen de herhaalrecepten. Daarnaast verrichten zij ook medische handelingen zoals het verzorgen van wonden, verwijderen van hechtingen, uitspuiten van oren, geven van injecties, maken van uitstrijkjes en het doen van laboratoriumonderzoek. De assistente heeft dezelfde geheimhoudingsplicht als de huisarts.

Praktijkondersteuner
In de praktijk is een praktijkondersteuner werkzaam. Zij houdt spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag en begeleidt mensen met een chronische ziekte. Om een afspraak te maken op haar spreekuur kunt u de assistente bellen op de al eerder genoemde tijdstippen.

Opleiding
Wij werken mee aan de huisartsopleiding van de universiteit van Utrecht. Dat wil zeggen dat er af en toe een derde arts gedurende een jaar bij ons in opleiding is. Deze 'huisarts in opleiding' is een volledig bevoegd arts, die, om zelfstandig het huisartsenvak te mogen uitoefenen, 3 jaar aanvullende stages moet volgen. Hij of zij doet zelfstandig spreekuur, met dagelijks overleg met ons. Uiteraard blijft u vrij in uw artsenkeuze.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling of bejegening door een van ons. Wij stellen het op prijs als u dit met een van ons bespreekt, zodat wij een oplossing kunnen zoeken of verbeteringen kunnen aanbrengen.
Als u het bezwaarlijk vindt om de klachten met een van ons te bespreken, kunt u zich wenden tot Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, Postbus 8018, 5601 KA, Eindhoven, tel. 040-2122780.

Website
De praktijk heeft ook een praktijkwebsite : www.peperstoep.nl Op deze website kunt u actuele praktijkinformatie vinden alsmede links naar betrouwbare medische informatie.