Project Dokteren tussen Maas en Waal

Het project ĎDokteren tussen Maas en Waal'

Veel mensen weten niet wanneer ze met een klacht of kwaal naar de huisarts moeten gaan. Sommigen gaan te snel, anderen te laat.

Uw huisarts heeft samen met de andere huisartsen in de Bommelerwaard een waaiertje ontwikkeld. Hierin vindt u richtlijnen hoe te handelen bij veel voorkomende medische problemen in het gezin. Bij elke kwaal wordt aangegeven wat uzelf kan doen, waar de grens ligt van het eigen handelen en wanneer een bezoek aan de huisarts is gewenst.

Doelgroep

Het waaiertje is een initiatief van alle huisartsen in de Bommelerwaard. Het wordt door deze huisartsen persoonlijk uitgereikt aan hun patiŽnten.

Werkwijze

Het waaiertje is onderdeel van het project 'Dokteren aan de Waal'. Dit is een project dat mensen steunt bij het maken van keuzes in de zorg. Door het aanreiken van verschillende instrumenten willen we eraan meehelpen dat deze keuzes op een verantwoorde wijze plaats vinden. Behalve de uitgave van het waaiertje verschijnen er in dit kader nuldelijnsstandaarden in de plaatselijke krant en is er uitgebreide informatie te vinden op de website van onze huisartsengroep www.chvb.nl

Geschiedenis

De eerste uitgave van het waaiertje vond plaats in 1995. Sindsdien is dit lokale project op tientallen plaatsen in Nederland en BelgiŽ overgenomen.

De nieuwe uitgave is uitgebreid en de bestaande teksten zijn aangepast aan de tijd.

Organisatie

Het waaiertje is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de apotheken, doktersassistenten en patientenvereniging in de Bommelerwaard. De inhoud is compatibel met de richtlijnen van het Nederlands huisartsen genootschap (NHG)

Huisartsengroep

Allehuisartsen uit de Bommelerwaard nemen deel aan het project, de redactie van het project wordt gevormd door: Hans van den Bosch, Annelies van Eijkeren, Ingrid van Sluisveld, Paul van Dijk en Leonhard Beijderwellen

Tekst en idee: Paul van Dijk; Illustraties: Klaas Bonsema