Chronische zorg in de Bommelerwaard

Steeds meer mensen in Nederland ontwikkelen een chronische aandoening. Dit is een onomkeerbare aandoening, zonder uitzicht op (volledig) herstel en met vaak een lange duur van de ziekte. Door de toename van het aantal chronisch zieken, met vaak ook meerdere aandoeningen tegelijk, is een andere organisatie van de zorg nodig.

De 24 huisartsen in onze regio werken via de Zorggroep Beter in Bommelerwaard samen aan het verbeteren van de chronische zorg voor 
Diabetes Mellitus type 2, COPD en CVRM